Zasady refundacji wózków inwalidzkich

Chorzy i niepełnosprawni podlegający ubezpieczeniu w NFZ mają prawo nie tylko do otrzymania bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, ale także to dofinansowania zakupu środków medycznych niezbędnych do leczenia, rehabilitacji czy profilaktyki. Wśród refinansowanych środków znajduje się wózek inwalidzki, ale i stabilizator stawu skokowego, materac przeciwodleżynowy i wiele, wiele innych. Poniżej omawiamy najważniejsze zasady dofinansowań na wózki inwalidzkie – tradycyjne i elektryczne.

Refundacja wózka inwalidzkiego – ile wynosi?

NFZ może dopłacić do zakupu wózka inwalidzkiego od 600 do 3000 złotych. Obejmuje wózki inwalidzkie oferowane przez każdy sklep rehabilitacyjny. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju wózka oraz niepełnosprawności. Najniższe kwoty przysługują na zakup wózka inwalidzkiego zasilanego siłą mięśni. Najwyższe – za zakup elektrycznego, specjalistycznego wózka. Jednak dofinansowanie na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego nie przysługuje każdemu – uprawnionych wskazują przepisy.

Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowań na wózki elektryczne reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. ( wraz z nowelizacją z 18. stycznia 2018 r.) w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które wydano na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i 1579). W tych aktach prawnych znajdziemy wszystko, co istotne.

To, jaki konkretnie środek medyczny ulega dofinansowaniu, zależy od rodzaju schorzenia osoby ubezpieczonej. Przepisy te regulują także kwestię wysokości limitu przyznawanego na naprawy sprzętu rehabilitacyjnego. Jeżeli zdarzy się tak, że cena wózka inwalidzkiego mieści się w granicach dofinansowania, wózek inwalidzki możemy otrzymać za darmo.

Refundacja wózków inwalidzkich – czas użytkowania

Przepisy regulują także raz na ile lat możemy kupić nowy wózek z dofinansowaniem. Dorosłym przysługuje, co do zasady, jeden wózek na cztery lata. Dzieciom natomiast – jeden wózek raz na 3 lata, przy czym za dzieci uważa się tu osoby, które nie ukończyły 18. roku życia.

Wskazany okres użytkowania wózka może zostać skrócony.
W przypadku osób dorosłych skrócenie tego okresu może nastąpić gdy zmiany w stanie fizycznym chorego sprawiają, że wózek przestał spełniać swoją funkcję. W przypadku dzieci skrócenie okresu użytkowania wchodzi w grę wtedy, gdy wystąpią zmiany w stanie fizycznym, a możliwości regulacji wózka zostaną wyczerpane – podobnie jak w wypadku dorosłych. Zmiany mogą nastąpić w wyniku zabiegów chirurgicznych, choroby, rehabilitacji lub rozwoju fizycznego. Nie ma więc zmartwienia, że dziecko wyrośnie z wózka i zostanie bez możliwości zakupu nowego.